Tarikh : 8-10 Ogos 2017

Masa : 9.30 Pagi

Tempat : PI Kg Masjid