Tarikh  : 27 Januari 2018

Masa    : 2.30 Petang

Tempat : Pusat Internet Kg Masjid

Aktiviti :

- Peserta Memahami & Menguasai Kawalan-Kawalan Asas (Toolbar)

- Peserta Mampu Membuat Suntingan Imej

- Penguasaan Layout Design

- Mengenali Istilah Asas Dalam Perisian Ini & Mengetahui Shortcut Key Asas