Tarikh      : 20 Mei 2018

Masa       : 9.30 Pagi

Tempat    : Pusat Internet  Kg Masjid

Modul      : Program Latihan Keusahawanan (Kursus Pengendalian Makanan) 

Peserta    : 20 Orang

Tujuan :

Objektif LPM secara amnya adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan penyediaan makanan yang bersih dan selamat kepada semua pengendali makanan di sektor perkhidmatan dan industri makanan. LPM juga menekankan aspek-aspek asas dalam kebersihan dan keselamatan makanan, termasuk diri pengendali dan premis makanan.Secara tidak langsung, kejadian keracunan makanan di seluruh negara dapat dikurangkan