Tarikh : 26 Jun 2019

Masa : 2.30 Petang

Jumlah Peserta : 4 Orang

Tujuan :

  • - Memberi pendedahan berkaitan perkembangan teknologi maklumat.
  • - Meningkatkan penggunaan dan penguasaan komputer dalam melaksanakan tugas seharian.
  • - Meningkatkan kemahiran menggunakan kemudahan internet.