Tarikh  : 15 JANUARI 2023

Masa    : 9.00 Pagi

Tempat : PKD Bukit raja

Jumlah Pelajar : 12 Orang

Objektif Program : 

Objektif LPM secara amnya adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada Usahawan baru tentang kepentingan penyediaan makanan yang bersih dan selamat kepada semua pembeli makanan mereka. LPM juga menekankan aspek-aspek asas dalam kebersihan dan keselamatan makanan, termasuk diri pengendali, bahan makanan dan premis makanan.Secara tidak langsung, kejadian keracunan makanan di seluruh negara dapat dikurangkan. 

 GAMBAR DI SINI