TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

   6 JULAI 2018    

ADVOKASI (SEKURITI ALAM SIBER)

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

 11 JULAI 2018 

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER & INTERNET           

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

 13 JULAI 2018 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY KOMUNITI)

TERBUKA

PI KG MASJID

 14 JULAI 2018 

BENGKEL LITERASI ICT DESA (MICROSOFT EXEL)

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB   

PI KG MASJID

 20 JULAI 2018 

 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI ( MY HEALTH )

TERBUKA

PI KG MASJID