TARIKH AKTIVITI KUMPULAN SASARAN LOKASI
3 JULAI 2020 Kelas Lierasi ICT ( Microsoft Excel) PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
11 JULAI 2020 Advokasi ( Buli Cyber) PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
18 JULAI 2020 Pengenalan Kepada Komputer dan Internet PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
24 JULAI 2020 Dashboard Komuniti ( My komuniti) BELIA PI KG MASJID
25 JULAI 2020 Typing Faster PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
30 JULAI 2020 Bengkel Aplikasi Dashboard Komuniti @ My Health BELIA PI KG MASJID