TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

17 MEI 2021

BENGKEL ANIMASI

PELAJAR SEKOLAH

PIK KG MASJID

20 MEI 2021

BENGKEL MOVIE MAKER

PELAJAR SEKOLAH

PIK KG MASJID

21 MEI 2021

BENGKEL E-PEMBELAJARAN

 

PELAJAR SEKOLAH

PIK KG MASJID

24 MEI 2021

BENGKEL KLIK DENGAN BIJAK

PELAJAR SEKOLAH

PIK KG MASJID

28 MEI 2021

ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK

PELAJAR SEK MEN

PIK KG MASJID