TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

11 Disember 2021

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

12 Disember 2021

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

17 Disember 2021

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

18 Disember 2021

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL & KEMPEN KEBEBASAN BERSUARA BUKAN KEBEBASAN BERBOHONG

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

24 Disember 2021

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID