TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

7 JANUARI 2022

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

8 JANUARI 2022

BENGKEL MULTIMEDIA 

 

BELIA

PI KG MASJID

15 JANUARI 2022

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 22 JANUARI 2022

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

26 MAC 2021

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID