TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

12 MAC 2021

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

13 MAC 2021

BENGKEL MULTIMEDIA 

 

BELIA

PI KG MASJID

19 MAC 2021

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 20 MAC 2021

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

26 MAC 2021

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

5 Februari 2021

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

11 Februari 2021

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

19 Februari 2021

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 26 Februari 2021

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL & KEMPEN KEBEBASAN BERSUARA BUKAN KEBEBASAN BERBOHONG

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

27 Februari 2021

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

09 OKTOBER 2020

BENGKEL MICROSOFT OFFICE EXEL

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

10 OKTOBER 2020

E-PEMBELAJARAN

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

16 OKTOBER 2020

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER (EMAIL)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 24 OKTOBER 2020

BENGKEL MULTIMEDIA (GRAFIK)

TERBUKA

PI KG MASJID

30 OKTOBER 2020

 

DASHBOARD KOMUNITI - MyKomunity

BELIA

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

10 Disember 2020

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

11 Disember 2020

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

18 Disember 2020

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 19 Disember 2020

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL & KEMPEN KEBEBASAN BERSUARA BUKAN KEBEBASAN BERBOHONG

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

26 Disember 2020

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

  8 Ogos 2020  

KELAS USAHAWAN ONLINE SHOPEE

WANITA 

PI KG MASJID

 9 OGOS 2020  

KELAS USAHAWAN ONLINE SHOPEE       

WANITA

PI KG MASJID

 14 OGOS 2020 

KELAS ASAS PENGENALAN MICROSOFT OFFICE WORD

TERBUKA

PI KG MASJID

 16 OGOS 2020 

KELAS USAHAWAN ONLINE SHOPEE

WANITA    

PI KG MASJID

 21 OGOS 2020 

 

KELAS ASAS PENGENALAN MICROSOFT OFFICE WORD

TERBUKA

PI KG MASJID