TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

   6 JULAI 2018    

ADVOKASI (SEKURITI ALAM SIBER)

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

 11 JULAI 2018 

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER & INTERNET           

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

 13 JULAI 2018 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY KOMUNITI)

TERBUKA

PI KG MASJID

 14 JULAI 2018 

BENGKEL LITERASI ICT DESA (MICROSOFT EXEL)

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB   

PI KG MASJID

 20 JULAI 2018 

 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI ( MY HEALTH )

TERBUKA

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

03 Febuari 2019

BENGKEL MOVIE MAKER

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

07 Febuari 2019

TAKLIMAT DASHBOARD – My HEALTH & ADVOKASI

BELIA

PI KG MASJID

14 Febuari 2019

TAKLIMAT PENGENDALIAN MAKANAN / DASHBOARD- MYSHOP

BELIA

PI KG MASJID

16 Febuari 

2019

KURSUS BASIC MICROSOFT POWERPOINT

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

23 Febuari 2019

 

E - LEARNING

PELAJAR SEK 

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

2 November 2018

Adobe Photoshop Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
3 November 2018 Advokasi & Klik Dengan Bijak Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
9 November 2018 E-Learning Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
10 November 2018 Aplikasi Dashboard Komuniti (My Komuniti) Belia & Dewasa PI Kg Masjid
16 November 2018 Asas Pengenalan Internet Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
24 November 2018 Bengkel Literasi ICT Desa Pelajar Sekolah PI Kg Masjid

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

05 Januari 2019

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

12 Januari 2019

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

18 Januari 2019

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 19 JANUARI 2019

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 2013

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

26 Januari 2019

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

      5 OKTOBER 2018              

SENTUHAN PENCIPTA VIDEO

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

6 OKTOBER 2018

BENGKEL LITERASI DESA (MICROSOFT WORD)

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

12 OKTOBER 2018

KELAS ASAS KOMPUTER

TERBUKA

PI KG MASJID

13 OKTOBER 2018

ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK

PELAJAR SEK.MEN

PI KG MASJID

19 OKTOBER 2018

 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI

TERBUKA

PI KG MASJID