Tarikh     : 23 Februari 2018

Masa      : 9.30 Pagi

Lokasi    : Pusat Internet Kg Masjid Teluk Ramunia

Tujuan

Bengkel Suntingan Video Filmora ini dijalankan bagi tujuan memberikan pendedahan awal kepada pelajar mengenai aplikasi yang sering digunakan ketika di dalam pekerjaan atau sebagainya. Dan ia juga merupakan salah satu cabang bagi pelajar yang mahir dalam bidang ini untuk menjalankan perniagaan mereka.

Aktiviti

Antara aktiviti yang telah dijalankan adalah :

- Peserta Memahami & Menguasai Kawalan-Kawalan Asas (Toolbar)

- Peserta Mampu Membuat Suntingan Imej

- Penguasaan Layout Design

- Mengenali Istilah Asas Dalam Perisian Ini & Mengetahui Shortcut Key Asas