Tarikh     : 25 OGOS 2023

Masa      : 9.00 Pagi - 11.00 Pagi

Lokasi    : Pusat Ekonomi Digital Kg Masjid

 

Tujuan

1) Mengasah daya pemikiran kreatif & kritis para peserta

2) Memupuk minat peserta terhadap STEM/IOT.

3) Melahirkan Peserta berdaya saing dan modern

Tarikh  : 22 Julai 2023

Masa    : 9.00 Pagi

Tempat : PEDi Kg Masjid 

Jumlah Pelajar : 10

Objektif Program : 

1. Mengajar membuat mini game mengunakan tool hyperlink di MIcrosoft Powerpoint

  • 2. Mengasah minda peserta untuk berfikiran kreatif dan inovatif.

Tarikh     : 8 Julai 2023

Masa      : 9.00 Pagi - 11.00 Pagi

Lokasi    : Pusat Ekonomi Digital Kg Masjid

 

Tujuan

1) Mengajar basic Engineering komponen. 

2) Memupuk minat peserta terhadap STEM/IOT.

3) Stimulasi gear pada basic online game.

Tarikh     : 7 Julai 2023

Masa      : 9.00 Pagi - 11.00 Pagi

Lokasi    : KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR ( Kerjasama PKD Bukit Raja)

 

Tujuan

1) Mengajar peserta membuat aplikasi di atas talian menggunakan APK.

2) Menjelaskan kebaikan dan keburukan APK

3) Basic permainan yang dapat digunakan di Google Play Store.

Tarikh  : 24 jun 2023

Masa    : 9.00 Pagi

Tempat : PEDi Kg Masjid 

Jumlah Pelajar : 10

Objektif Program : 

1) Meningkatkan daya pemikiran kreatif & kritis para peserta

2) Menggalakan pelajar menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

3) Memupuk minat belajar peserta.