Tarikh     : 16 Oktober 2020 (Jumaat)

Masa      : 10.00 pagi

Lokasi    : Pusat Internet Kg Masjid

 

Tujuan

Satu platform Sukarelawan ICT yang menyasarkan untuk mengelolakan Sukarelawan ICT sebagai sumber yang boleh membantu pelbagai komuniti di kawasan –kawasan yang telah dikenal pasti di dalam penggunaan dan pembangunan ICT di dalam komuniti. MIV menggalakkan warga digital dan media literasi untuk menyertai secara berkesan, beretika dan dengan bertanggungjawab serta mendorong permintaan untuk komunikasi dan perkhidmatan multimedia.  

Tarikh     : 17 Oktober 2020 (Sabtu)

Masa      : 9.00 Pagi - 11.00 Pagi

Lokasi    : PI Kg Masjid Teluk Ramunia

 

Tujuan

1) Meningkatkan daya pemikiran kreatif & kritis para peserta

2) Menggalakan pelajar menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Tarikh     : 05 September 2020 (Sabtu)

Masa      : 10.00 pagi

Lokasi    : Pusat Internet Kg Masjid

 

Tujuan

Satu platform Sukarelawan ICT yang menyasarkan untuk mengelolakan Sukarelawan ICT sebagai sumber yang boleh membantu pelbagai komuniti di kawasan –kawasan yang telah dikenal pasti di dalam penggunaan dan pembangunan ICT di dalam komuniti. MIV menggalakkan warga digital dan media literasi untuk menyertai secara berkesan, beretika dan dengan bertanggungjawab serta mendorong permintaan untuk komunikasi dan perkhidmatan multimedia.  

Tarikh  : 11 September  2020

Masa    : 10.00 Pagi

Tempat : Pusat Internet Kg Masjid

Jumlah Pelajar : 5 Orang

Objektif Program : 

1. Mengguna aplikasi lanjutan yang terdapat dalam Microsoft Word .

  • 2. Menghasilkan dokumen menggunakan Microsoft Word dengan baik.

Tarikh     : 08 Julai 2020 (Rabu)

Masa      : 9.00 pagi

Lokasi    : Pusat Internet Kg Masjid

 

Tujuan

Objektif LPM secara amnya adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada Usahawan baru tentang kepentingan penyediaan makanan yang bersih dan selamat kepada semua pembeli makanan mereka. LPM juga menekankan aspek-aspek asas dalam kebersihan dan keselamatan makanan, termasuk diri pengendali, bahan makanan dan premis makanan.Secara tidak langsung, kejadian keracunan makanan di seluruh negara dapat dikurangkan.