Tarikh  : 26 JANUARI 2023

Masa    : 9.00 Pagi

Tempat : PEDi Kg Masjid (kerjasama PKD Bukit Raja)

Jumlah Pelajar : 10

Objektif Program : 

1. Mengguna aplikasi lanjutan yang terdapat dalam Microsoft Powepoint .

  • 2. Menghasilkan presentation dengan Baik dan Kemas.

 GAMBAR DI SINI

Tarikh     : 14 Mac 2022- 25 Mac 2022

Masa      : 09.00 Pagi - 5.00 Petang

Lokasi    : Bilik Latihan PEDi  Kg Masjid Teluk Ramunia

 

Tujuan

1) Membantu pelajar mengenal huruf dan bunyi (konsonan)

Tarikh     : 23 April 2021

Masa      : 10.00 Pagi - 11.00 Pagi

Lokasi    : PIK Kg Masjid Teluk Ramunia

 

Tujuan

1) Meningkatkan daya pemikiran kreatif & kritis para peserta

2) Menggalakan pelajar menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Tarikh     : 05 NOVEMBER 2021

Masa      : 10.00 Pagi - 12.00 Tengahari

Lokasi    : PIK Kg Masjid Teluk Ramunia

 

Tujuan

1) Membantu pelajar mengenal fungsi dan komponen komputer

2) Membantu pelajar menggunakan komputer melalui permainan pembelajaran atas talian

Tarikh  : 16 April 2021

Masa    : 10.00 Pagi

Tempat : Pusat Internet Komuniti Kg Masjid

Jumlah Pelajar : 5 Orang

 

Objektif Program : 

1. Mengguna aplikasi lanjutan yang terdapat dalam Microsoft Word .

  • 2. Menghasilkan dokumen menggunakan Microsoft Word dengan baik.