TARIKH AKTIVITI KUMPULAN SASARAN LOKASI
3 JULAI 2020 Kelas Lierasi ICT ( Microsoft Excel) PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
11 JULAI 2020 Advokasi ( Buli Cyber) PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
18 JULAI 2020 Pengenalan Kepada Komputer dan Internet PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
24 JULAI 2020 Dashboard Komuniti ( My komuniti) BELIA PI KG MASJID
25 JULAI 2020 Typing Faster PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
30 JULAI 2020 Bengkel Aplikasi Dashboard Komuniti @ My Health BELIA PI KG MASJID

 

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

06 MAC 2020

BENGKEL MEMBUAT E-MAIL

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

13 MAC 2020

BENGKEL ASAS PENGGUNAAN INTERNET

 

BELIA

PI KG MASJID

21 MAC 2020

BENGKEL ASAS MEDIA SOSIAL (FACEBOOK)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 27 MAC 2020

BENGKEL ASAS D.I.Y ( DO IT YOURSELF)

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

28 MAC 2020

 

DASHBOARD KOMUNITI - MyKomunity

BELIA

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

03 Januari 2020

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

10 Januari 2020

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

18 Januari 2020

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 24 JANUARI 2020

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 2013

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

31 Januari 2020

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

06 MAC 2020

BENGKEL MEMBUAT E-MAIL

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

13 MAC 2020

BENGKEL ASAS PENGGUNAAN INTERNET

 

BELIA

PI KG MASJID

21 MAC 2020

BENGKEL ASAS MEDIA SOSIAL (FACEBOOK)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 27 MAC 2020

BENGKEL ASAS D.I.Y ( DO IT YOURSELF)

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

28 MAC 2020

 

DASHBOARD KOMUNITI - MyKomunity

BELIA

PI KG MASJID

TARIKH AKTIVITI KUMPULAN SASARAN LOKASI

7 DISEMBER 2019

KIDS LEARNING GAME

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

12 DISEMBER 2019 LITERASI ICT DESA ( MICROSOFT POWERPOINT) PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
19 DISEMBER 2019 DASHBOARD KOMUNITI ( MYKOMUNITY) BELIA PI KG MASJID
21 DISEMBER 2019 ASAS MEDIA GRAFIK PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
24 DISEMBER 2019 ADVOKASI (KLIK DDENGAN BIJAK) BELIA PI KG MASJID