TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

03 Januari 2020

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

10 Januari 2020

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

18 Januari 2020

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 24 JANUARI 2020

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 2013

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

31 Januari 2020

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH AKTIVITI KUMPULAN SASARAN LOKASI

7 DISEMBER 2019

KIDS LEARNING GAME

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

12 DISEMBER 2019 LITERASI ICT DESA ( MICROSOFT POWERPOINT) PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
19 DISEMBER 2019 DASHBOARD KOMUNITI ( MYKOMUNITY) BELIA PI KG MASJID
21 DISEMBER 2019 ASAS MEDIA GRAFIK PELAJAR SEKOLAH PI KG MASJID
24 DISEMBER 2019 ADVOKASI (KLIK DDENGAN BIJAK) BELIA PI KG MASJID

 

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

   4 OKTOBER  2019 

E-PEMBELAJARAN (KAHOOT)

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

 5 OKTOBER 2019 

LITERASI ICT DESA (MICROSOFT EXEL)    

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

11 OKTOBER 2019

BENGKEL MENCIPTA EMAIL

TERBUKA

PI KG MASJID

18 OKTOBER 2019

DASHBOARD KOMUNITI ( MY SHOP)

USAHAWAN SETEMPAT

PI KG MASJID

 25 OKTOBER 2019

 

BENGKEL MOVIE MAKER

TERBUKA

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

8 November 2019

Bengkel Movie Maker Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
16 November 2019 Bengkel Literasi ICT (Microsoft Powerpoint) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
22 November 2019 Advokasi Klik Dengan Bijak Belia PI Kg Masjid
23 November 2019  e-Learning (Fast Typing & Crossword Puzzle) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
30 November 2019 My Komuniti Terbuka PI Kg Masjid

 

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

5 September 2019

Kids Learning Games Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
7 September 2019 Literasi ICT Desa (Microsoft Powerpoint) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
13 September 2019 Dashboard Komuniti (My Komuniti) Belia & Dewasa PI Kg Masjid
20 September 2019 Kelas Asas Media Sosial (Facebook) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
21 September  2019 Advokasi Klik Dengan Bijak Dewasa & Belia PI Kg Masjid
28 September 2019 Asas Media Grafik (Word Art) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid