TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

5 April 2019

Bengkel Movie Maker Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
8 April 2019 Literasi ICT Desa (Microsoft Word) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
11 April 2019 Advokasi & Klik Dengan Bijak Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
19 April 2019 Kids Learning Game Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
27 April 2019 Kursus Asas Perniagaan Di Internet Dewasa & Belia PI Kg Masjid
29 April Bengkel Literasi ICT Desa (Microsoft Power Point) Pelajar Sekolah PI Kg Masjid

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

05 Mac 2019

BENGKEL MEMBUAT EMAIL

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

07 Mac 2019

KURSUS ASAS PENGGUNAAN INTERNET

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

15 Mac 2019

ASAS MEDIA SOSIAL

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 16 Mac 2019

KURSUS BASIC MICROSOFT PUBLISH

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

22 Mac 2019

 

DASHBOARD KOMUNITI-MYKOMUNITI

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

   6 JULAI 2018    

ADVOKASI (SEKURITI ALAM SIBER)

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

 11 JULAI 2018 

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER & INTERNET           

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

 13 JULAI 2018 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY KOMUNITI)

TERBUKA

PI KG MASJID

 14 JULAI 2018 

BENGKEL LITERASI ICT DESA (MICROSOFT EXEL)

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB   

PI KG MASJID

 20 JULAI 2018 

 

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI ( MY HEALTH )

TERBUKA

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

       2 JUN 2018              

KELAS ICT : WORD SEARCH

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

8 JUN 2018

KAD RAYA KREATIF

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

9 JUN 2018

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY SHOP)

BELIA & DEWASA

PI KG MASJID

22 JUN 2018

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY HEALTH)

TERBUKA

PI KG MASJID

23 JUN 2018

 

LITERASI ICT DESA (MICROSOFT WORD)

TERBUKA

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

03 Febuari 2019

BENGKEL MOVIE MAKER

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

07 Febuari 2019

TAKLIMAT DASHBOARD – My HEALTH & ADVOKASI

BELIA

PI KG MASJID

14 Febuari 2019

TAKLIMAT PENGENDALIAN MAKANAN / DASHBOARD- MYSHOP

BELIA

PI KG MASJID

16 Febuari 

2019

KURSUS BASIC MICROSOFT POWERPOINT

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

23 Febuari 2019

 

E - LEARNING

PELAJAR SEK 

PI KG MASJID