Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI -

Tidak mahir & tidak mengetahui fungsi asas dalam penggunaan Microsoft Word - Tidak mengetahui fungsi-fungsi Microsoft Word yang boleh digunakan di dalam aktiviti pembelajaran

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI :

Melalui kelas latihan ICT yang dibimbing oleh petugas Pusat Internet Kg. Teluk Ramunia, beliau kini telah mengetahui dan memahami fungsi-fungsi asas yang terdapat di dalam Microsoft Word yang boleh digunakan di dalam aktiviti pembelajaran akan datang.