Latar Belakang

Adik Syakirah merupakan pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Ramunia. Merupakan pengunjung yang sering datang ke Pusat Internet Komuniti Kg Masjid saban minggu untuk menghadiri Bengkel ICT yang dianjurkan oleh petugas Pusat Internet. Bermula daripada bengkel asas perisian komputer adik Syakirah mula mempelajari asas-asas microsoft dan kini beliau arif dalam penggunaan perisian ini

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum  penglibatannya di Pusat Internet, adik Syakirah tidak cekap menggunakan perisian komputer dan tidak mengenali komponen komputer. 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Petugas telah memberi panduan kepada peserta mengenai perisian seperti Microsoft Word dan komponen komputer Setelah melalui beberapa latihan dan bengkel ICT di PIK, adik Syakirah semakin mahir dan cekap dalam penggunaan komputer tanpa rasa janggal dan yakin sekali.

Latar Belakang

Adik Adam Wafiy merupakan pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Ramunia. Merupakan pengunjung yang sering datang ke Pusat Internet Kg Masjid saban minggu untuk menghadiri Bengkel ICT yang dianjurkan oleh petugas Pusat Internet. Bermula daripada bengkel asas perisian komputer adik Adam mula mempelajari asas-asas microsoft dan kini beliau arif dalam penggunaan perisian ini

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum  penglibatannya di Pusat Internet, adik Adam tidak cekap menggunakan perisian komputer dan tidak mengenali komponen komputer. 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Petugas telah memberi panduan kepada peserta mengenai perisian seperti Microsoft Word dan komponen komputer Setelah melalui beberapa latihan dan bengkel ICT di PI, adik Adam semakin mahir dan cekap dalam penggunaan komputer tanpa rasa janggal dan yakin sekali.

Latar Belakang

Adik Rtnawangsa Binti Sakti merupakan pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Ramunia. Merupakan pengunjung yang sering datang ke Pusat Internet Kg Masjid saban minggu untuk menghadiri Bengkel ICT yang dianjurkan oleh petugas Pusat Internet. Bermula daripada bengkel asas perisian komputer adik Ratnawangsa mula mempelajari asas-asas microsoft dan kini beliau arif dalam penggunaan perisian ini

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum  penglibatannya di Pusat Internet, adik Ratnawangsa tidak cekap menggunakan perisian komputer dan tidak mengenali komponen komputer. 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Petugas telah memberi panduan kepada peserta mengenai perisian seperti Microsoft Word dan komponen komputer Setelah melalui beberapa latihan dan bengkel ICT di PI, adik Ratnawangsa semakin mahir dan cekap dalam penggunaan komputer tanpa rasa janggal dan yakin sekali.

Latar Belakang

Adik Jimelle Haikal merupakan pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Ramunia. Merupakan pengunjung yang sering datang ke Pusat Internet Kg Masjid saban minggu untuk menghadiri Bengkel ICT yang dianjurkan oleh petugas Pusat Internet. Bermula daripada bengkel asas perisian komputer adik Jimelle Haikal mula mempelajari asas-asas microsoft dan kini beliau arif dalam penggunaan perisian ini

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sebelum  penglibatannya di Pusat Internet, adik Jimelle Haikal tidak cekap menggunakan perisian komputer dan tidak mengenali komponen komputer. 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Petugas telah memberi panduan kepada peserta mengenai perisian seperti Microsoft Word dan komponen komputer Setelah melalui beberapa latihan dan bengkel ICT di PI, adik Jimelle Haikal semakin mahir dan cekap dalam penggunaan komputer tanpa rasa janggal dan yakin sekali.

Latar belakang

Syed  Muhammad Ali Bin Syed Jamal merupakan pelajar darjah 4, Sekolah Kebangsaan Teluk Ramunia. Beliau kurang arif dalam penggunaan ICT. Kami mengambil kesempatan pada cuti sekolah hujung minggu untuk melatih beliau agar lebih mahir dalam penggunaan  Microsoft Word  untuk kegunaan dalam aktiviti pembelajaran akan datang.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

 Tidak mahir & tidak mengetahui fungsi asas dalam penggunaan Microsoft Word

  • Tidak mengetahui fungsi-fungsi Microsoft Word yang boleh digunakan di dalam aktiviti pembelajaran

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Contoh : Melalui kelas latihan ICT yang dibimbing oleh petugas Pusat Internet  Kg. Masjid, beliau kini telah mengetahui dan memahami fungsi-fungsi asas yang terdapat di dalam Microsoft Word yang boleh digunakan di dalam aktiviti pembelajaran akan datang.