TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

       2 JUN 2018              

KELAS ICT : WORD SEARCH

PELAJAR SEK.KEB.TELOK RAMUNIA

PI KG MASJID

8 JUN 2018

KAD RAYA KREATIF

PELAJAR SEK.REN.KEB & SEK.MEN.KEB

PI KG MASJID

9 JUN 2018

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY SHOP)

BELIA & DEWASA

PI KG MASJID

22 JUN 2018

APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI (MY HEALTH)

TERBUKA

PI KG MASJID

23 JUN 2018

 

LITERASI ICT DESA (MICROSOFT WORD)

TERBUKA

PI KG MASJID