TARIKH  : 9 MARCH 2024
MASA  : 9.30 - 10.30 PAGI
TEMPAT : PEDI KG MASJID

 

TUJUAN AKTIVITI :

1)Memperkenalkan dan mendedahkan asas reka cipta menggunakan bahan terpakai.

2) Mengasah kemahiran murid untuk mencari penyelesaian projek.

TARIKH  : 6 MARCH 2024
MASA  : 9.30 - 10.30 PAGI
TEMPAT : PEDI KG MASJID

TUJUAN AKTIVITI :

1)Memperkenalkan kepada peserta cara ulangkaji dalam medium yang berlainan

2) Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.

TARIKH : 5 FEBRUARI 2024 
MASA : 9.30 - 11.30 PAGI
TEMPAT : PEDI KG MASJID

TUJUAN AKTIVITI :

1) Memperkenalkan kepada peserta persediaan ke alam pekerjaan.

2) Membantu para peserta untuk menghasilkan resume yang menarik

TARIKH : 4 MARCH 2024 
MASA : 2.30 - 3.30 PETANG
TEMPAT : PEDI KG MASJID

 

TUJUAN AKTIVITI :

1)Menggajar pengguna membuat kajian air bewarna bergerak ke atas tisu melalui proses yang di panggil tindakan kapilari.

2) Mereka dapat mempelajari dan lebih memahami apa itu kapilari.

TARIKH : 4 FEBRUARI 2024 
MASA : 9.00 - 10.00  PAGI
TEMPAT : PEDI KG MASJID

TUJUAN AKTIVITI :

1) Memperkenalkan kepada peserta cara untuk membuat bayaran secara atas talian.

2) Membantu para peserta untuk mengenal serta menggunakan aplikasi Jompay dalam kehidupan seharian.