TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

05 Januari 2019

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

12 Januari 2019

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

18 Januari 2019

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 19 JANUARI 2019

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 2013

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

26 Januari 2019

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID