TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

5 Februari 2021

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

11 Februari 2021

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

19 Februari 2021

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 26 Februari 2021

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL & KEMPEN KEBEBASAN BERSUARA BUKAN KEBEBASAN BERBOHONG

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

27 Februari 2021

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID