Masa      : 9.00 pagi

Lokasi    : Kolaborasi bersama PKD Bukit Raja

 

Tujuan

Objektif amnya memberi penduduk sekitar skill baru dalam menjana ekonomi kelarga.

Dan mengasah kemampuan peserta sekiranya mereka memiliki niat untuk menjadi usahawan IKS yang berjaya.