Tarikh  : 24 jun 2023

Masa    : 9.00 Pagi

Tempat : PEDi Kg Masjid 

Jumlah Pelajar : 10

Objektif Program : 

1) Meningkatkan daya pemikiran kreatif & kritis para peserta

2) Menggalakan pelajar menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

3) Memupuk minat belajar peserta.