arikh     : 25 NOVEMBER 2023

Masa      : 9.00 Pagi - 12.00 TENGAH HARI

Lokasi    : PEDi Kampung MAsjid

Tujuan

1) Memperkenalkan asas persiapan untuk alam pekerjaan.

2) Mengajar tips penulisan resume yang baik.

3) Memastikan peserta memahami data penting yang wajib di isi sewaktu ingin memohon pekerjaan.