Tarikh     : 26 November 2018

Masa      : 2.30 Ptg

Lokasi    : PI Kg Masjid Teluk Ramunia

Tujuan :

Kursus Microsoft Excel adalah bertujuan untuk menyediakan kemahiran dan pengetahuan tambahan mengenai aplikasi microsoft excel yang akan membantu peserta dalam meningkat tahap pemahaman penggunaan, dan menjalankan kerja seharian dengan lebih cekap dan efisyen.

Laporan Program Latihan Keusahawanan (Kursus Pengendalian Makanan) Bersama Usahawan Pengerang bertempat di Pusat Internet Kg Masjid Anjuran Bersama Pusat Internet Kg Masjid & Mutiara Food Consultancy. 

Tarikh      : 04 November 2018

Masa       : 9.30 Pagi

Tempat    : Pusat Internet  Kg Masjid

Modul      : Program Latihan Keusahawanan (Kursus Pengendalian Makanan) 

Peserta    : 20 Orang

Tujuan :

Objektif LPM secara amnya adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan penyediaan makanan yang bersih dan selamat kepada semua pengendali makanan di sektor perkhidmatan dan industri makanan. LPM juga menekankan aspek-aspek asas dalam kebersihan dan keselamatan makanan, termasuk diri pengendali dan premis makanan.Secara tidak langsung, kejadian keracunan makanan di seluruh negara dapat dikurangkan

Tarikh  : 01 November 2018

Masa    : 9.00 Pagi

Tempat : Pusat Internet Kg Masjid

 

Tujuan :

Memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai nama serta fungsi yang ada dikomputer seawal umur 4 tahun.

Aktiviti :

- Kenali Komputer Anda

- Literasi ICT Desa (Menaip)

- Tayangan Video

- Literasi ICT Ceria (Mewarna Online)

Tarikh : 24 November 2018

Masa : 9.00 Pagi

Jumlah Peserta : 3 Orang

Tujuan :

Bengkel Adobe Photoshop  ini bertujuan untuk memberikan kemahiran asas mengedit gambar kepada pengguna Pusat Internet amnya yang tiada kemahiran lansung dalam menggunakan perisian ini serta kepada mereka yang ingin mengasah kembali kemahiran dalam menggunakan perisian Adobe Photoshop

Aktiviti :

 - Peserta Memahami & Menguasai Kawalan-Kawalan Asas (Toolbar)

- Peserta Mampu Membuat Suntingan Imej

- Penguasaan Layout Design

- Mengenali Istilah Asas Dalam Perisian Ini & Mengetahui Shortcut Key Asas

Tarikh     : 22 September 2018

Masa      : 10.30 pagi

Lokasi    : PI Kg Masjid Teluk Ramunia

Tujuan

Bengkel Digital Poster Canva ini dijalankan bagi tujuan memberikan pendedahan awal kepada pelajar mengenai aplikasi yang sering digunakan mencipta Poster/ Banner / Banting secara online, kreatif dan murah. Dan ia juga merupakan salah satu cabang bagi pelajar yang mahir dalam bidang ini untuk menjalankan perniagaan mereka.

Aktiviti

Antara aktiviti yang telah dijalankan adalah :

- Peserta Memahami & Menguasai Kawalan-Kawalan elemen yang ada

- Peserta Mampu Membuat Suntingan Imej

- Penguasaan Layout Design

- Mencipta poster sendiri.