TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

7 JANUARI 2022

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

8 JANUARI 2022

BENGKEL MULTIMEDIA 

 

BELIA

PI KG MASJID

15 JANUARI 2022

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

 22 JANUARI 2022

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

26 MAC 2021

 

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

08 April 2022

BENGKEL IN SHOT

TERBUKA

PEDI KG MASJID

15 APRIL 2022

BENGKEL ANIMASI

TERBUKA

PEDI KG MASJID

22 APRIL 2022

BENGKEL USAHAWAN SHOPEE

 

USAHAWAN TEMPATAN

PEDI KG MASJID

23 APRIL 2022

BENGKEL USAHAWAN SHOPEE

USAHAWAN TEMPATAN

PEDI KG MASJID

29 APRIL 2022

BENGKELUSAHAWAN SHOPEE

USAHAWAN TEMPATAN

PEDI KG MASJID

TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

11 Disember 2021

KURSUS ASAS MICROSOFT WORD & ADVOKASI

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

12 Disember 2021

TAKLIMAT DASHBOARD – MY KOMUNITI & ADVOKASI

 

BELIA

PI KG MASJID

17 Disember 2021

KURSUS ASAS PENGENALAN INTERNET (E-PEMBELAJARAN)

 

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

18 Disember 2021

KURSUS BASIC MICROSOFT EXCEL & KEMPEN KEBEBASAN BERSUARA BUKAN KEBEBASAN BERBOHONG

PELAJAR SEKOLAH

PI KG MASJID

24 Disember 2021

KURSUS ASAS CANVA (EDIT GAMBAR)

PELAJAR SEK MEN

PI KG MASJID